Argumentanalyse

Vi tager i vores projekt udgangspunkt i en live-begivenhed, der strækker sig over fire dage. Et journalistisk hovedformål har derfor fra start været at eksperimentere med brugerinddragelse og crowdsourcing via nye (sociale) medier.

Da Distortion kort fortalt er én stor fest, finder vi det umiddelbart ikke oplagt at anvende argumentanalysen forud for begivenheden på traditionel vis som ved undersøgende eller udredende journalistik. Eksempelvis er argumentanalysen i vores tilfælde ikke direkte anvendelig til research og interviews, da vi ikke har at gøre med modstridende partskilder og konflikter. I stedet kan vi bruge argumentanalysen til på et overordnet plan at slå fast, hvorfor det, vi laver, har sin berettigelse. Med andre ord kan vi gennem analysen argumentere for vores valg af fokus og afsæt (se evt. også målgruppeanalyse).

Udgangspunktet for vores projekt og målgruppe er, at Distortion er blevet mere mainstream. Det er blevet en større og ikke mindst socialt lettere tilgængelig begivenhed, som flere mennesker deltager i. Det er denne masse, vi vil forsøge at sigte mod og danne parløb med i vores projekt. Vi har derfor identificeret følgende påstande som grundlæggende for vores projekt:

Påstand 1: Distortion har udviklet sig til en begivenhed, der handler mere om fest end musik.

Styrkemarkør: ’mere’

Belæg 1: Sidste år var der svigtende billetsalg til betalingsfesterne (hvor musikken er udgangspunktet), mens deltagertallet til de gratis gadefester steg eksplosivt.

Hjemmel: Når folk fravælger at betale for musikken, må det være fordi, den kommer i anden række.

Gendrivelse: Det svigtende billetsalg kan også skyldes, at folk ikke vil betale for de officielle fester, når de kan feste gratis på gaden.

Rygdækning: Ifølge Distortion selv blev der solgt mellem 2.500 og 4.000 billetter til sidste års betalingsfester, som er dem, hvor hyrede bands og artister optræder. Der var budgetteret med omkring 6.000 solgte billetter. Til gengæld deltog mere end 100.000 til de gratis gadefester.
Link: Festivalgeneral: Distortion skal geares til 150.000 gæster (ibyen.dk)

Link: Velbesøgt badefest kan ikke redde Distortion fra dundrende underskud (ibyen.dk)

Link: Distortion slutter med stort underskud (b.dk)

Belæg 2: Antallet af gadefester til Distortion er steget voldsomt de sidste par år.

Hjemmel: Når antallet af gadefester stiger, må det betyde, at der er en øget efterspørgsel efter den type fester.

Rygdækning: I 2008 var der 56 gadefester. Link: Distortion 2009 (aok.dk)
Tre år senere var tallet næsten tredoblet med 155 gadefester i 2011 Link: Distortion: Fra piratfest til til pensionistbal (aok.dk)

Gendrivelse: Bare fordi antallet af gadefester stiger, behøver det ikke betyde, at interessen for gadefesterne er blevet større. Udviklingen kan også være et udslag af en øget interesse for at bruge gadefester til at promovere eksempelvis en bar, en café eller at flere har lyst til at arrangere gadefester.

Vurdering: Både antallet af gadefester og deltagere til gadefesterne er steget kraftigt siden 2008. Det er en udvikling, der er sket samtidig med, at de officielle nattefester har haft problemer med at sælge billetter. Da betalingsfesterne har begrænset kapacitet i forhold til gadefesterne, er det naturligt, at der vil være en skæv fordeling i deltagertal. 2.500-4.000 solgte billetter mod en budgettering på 6.000 kan dog betegnes som en moderat fiasko. Når publikummet til gadefesterne samtidig mere end tredobles på tre vurderer vi, at påstanden holder.

Påstand 2: Distortion-gæsterne har brug for guides til begivenheden.

Belæg: Distortion er et stort arrangement, i år sammensat af 166 officielle og uofficielle fester.

Hjemmel: Når en begivenhed består af så mange valgmuligheder, kan den være svær at overskue.

Gendrivelse: En guide giver ikke per definition overblik over en begivenheden. Hvis guiden er dårligt opbygget eller rodet, kan den efterlade Distortion-gængeren lige så forvirret, som han/hun var før.

Rygdækning: Vores Facebook-side ”Hvad sker der til Distortion?” har opnået næsten 400 likes, hvilket tyder på, at det er et spørgsmål, som mange gerne vil have svar på.

Vurdering: Ud fra den opmærksomhed, som vores guides og Facebook-side ”Hvad sker der til Distortion?” har fået, mener vi, det er tydeligt, at der i høj grad er en efterspørgsel på artikler og informationer, som giver et overblik over begivenheden Distortion.

Advertisements