Emnebeskrivelse

Hvert år, i starten af juni, samles over 100.000 mennesker i Københavns gader til det fire dage lange gadefestkoncept ‘Distortion’. Eventet byder på planlagte arrangementer og koncerter rundt omkring i byen, men disse fungerer mest af alt som udgangspunkt for en lang række impulsive fester, der opstår og spreder sig i byens gader, og som i højere grad dominerer Distortion-dagsordnen.

Noget særligt ved Distortion er, at der i gadefesterne opstår et særligt fællesskab. Et positivt og ikke mindst populært fællesskab, som de fleste Distortion-gængerne gerne vil inddrage andre i. Enten fysisk ved at tilkalde venner, som tilslutter sig festen, eller ved at dele oplevelserne på diverse sociale medier.

Det er vores erfaring og indtryk, at der blandt deltagerne til Distortion eksisterer et stort ønske og behov for konstant at vide, hvor de får mest ud af dagene ved at være en del af det største og mest festlige fællesskab.

Vi mener derfor, at der kan skabes betydelig merværdi til det fysiske fællesskab, ved at give deltagerne redskaber til at overskueliggøre, hvad der sker omkring dem.

Derudover har vi erfaret, at det er begrænset, hvor meget de traditionelle medier leverer af guidestof til Distortion-gængerne, der trods alt udgør en betydelig målgruppe.

Det vil vi
Vi vil skabe overblik over Distortion, som er væld fester og begivenheder, der kan være svære at have overblik over.

Vi vil lave en lokalitetsbaseret tjeneste med brugergenereret indhold til smartphones, der giver et øjeblikkeligt billede af, hvad der foregår omkring Distortiongængeren i tekst og video. Dette med henblik på at give de over 100.000 mennesker til Distortion en bedre festoplevelse ved at mobilisere dem og deres smartphones.

Vi vil også lave journalistisk guidestof på et website, så målgruppen nemt kan få overblik via kyndige kilder.

Det vil vi fordi
Medievirkeligheden, vi som journalister bevæger os i, er under forandring. Festivaler, demonstrationer og det arabiske forår har inden for de seneste år vist, at journalistik i stigende grad defineres af brugergenererede inputs. Nettet og især sociale medier har givet den enkelte bruger øget indflydelse og affødt en skare af individuelle rapportere og debattører uafhængigt af pressen. Den klassiske envejskommunikation udvikler sig derfor i stigende grad til et parløb mellem pressen og dem, det hele handler om.

Med netop Distortion har vi at gøre med en stor brugergruppe, som er toneangivende inden for den omtalte udvikling. De formidler og henter i forvejen information via nettet og sociale medier, oftest med udgangspunkt i deres smartphone.

Med dette projekt ønsker vi at udforske udviklingen. Vi vil udfordre vores opfattelse af os selv som journalister og eksperimentere med, hvordan vi mobiliserer brugere til at bidrage aktivt til et så stort og brugbart output af Distortion, som muligt. Vi vil derfor skabe et visualiserings-værktøj, som imødekommer udviklingen og samtidig giver mulighed for brug af crowdsourcing.

Advertisements