Fravalg af Twitter

Vi undersøgte hurtigt Distortions liv på Twitter, men blev overraskede over, hvor lidt der var at komme efter. Aktiviteten omkring Distortion på Twitter er begrænset, og det, der er at finde, er oftest intetsigende opdateringer, blottet for holdninger, undren eller spørgsmål.

Derudover tweetes der på flere forskellige hashtags. Eksempelvis #distortion, #distortion2012 og det officielle #cphdistortion. Da ’distortion’ desuden er et internationalt og bredt anvendt begreb, er det en broget strøm fra hele verden, der dukker op i søgningerne på #distortion.

At satse på Twitter ville derfor kræve et særlig opdrag og motivering af brugerne. På baggrund af vores erfaringer med Twitter-brug fra dækningen af AaB-inside og SPOT, vurderede vi dette som for stor en opgave i forhold til vores tidsramme og ressourcer, når vi også skulle prioritere Facebook.

Overvågning af Twitter
Vi har dog løbende overvåget interaktionen omkring Distortion på Twitter, så vi kunne rykke, hvis der skete en pludselig udvikling. Via Hootsuite har vi derfor oprettet et faneblad, som har skabt overskuelighed over tweets på #cphdistortion, #distortion2012, #distortion, @cphdistortion samt en strøm med tweets fra alle de optrædende ved Distortion. Den eneste bemærkelsesværdige udvikling har dog været, at Københavns Politi valgte at bruge Twitter under Distortion. Vi vurderede dog ikke dette som umiddelbart brugbart for vores dækning. Twitter forblev således en ikke integreret del af projektet.

Advertisements