Litteratur

Vi har med litteraturen ønsket at sætte os ind i, hvad der ligger til grund for populariteten af et event som Distortion. Hvorfor lever et event som dette i så høj grad på sociale medier, hvad ønsker brugerne at fortælle om sig selv og hvorfor? Derudover har vi haft en journalistisk interesse i udviklingen inden for brugergenereret indhold samt mekanismer bag den kommunikative mobilisering af mange mennesker, som det er set indenfor de seneste år i forbindelse med især politiske begivenheder. Det, at vi har fokus på et område i konstant udvikling, begrænser udvalget af direkte oplagt litteratur. Dele af nedenstående er derfor relevant for vores projekt ud fra generelle perspektiver.

Bøger

Netværkssamfundet – “Jeg er på, altså er jeg!”
Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov
Columbus
104 sider

Begrundelse: Vores projekt udnytter i høj grad den nye måde, som individer socialiserer med hinanden på i senmoderne samfund, gennem sociale netværk. For at vores app skal blive udbredt kræver det, at vi kan få mobiliseret netværksindividerne, således at de deler deres oplevelse med andre på deres sociale netværk og i det netværk, som vores app etablerer. I bogen “Netværkssamfundet – jeg er på, altså er jeg” beskrives de mekanismer, der gør sig gældende, når personer bruger netværk, og hvilke sociale strukturer som bliver etableret hos netværksmennesket.

Borgerjournalistik – hvad er det?
Peter From Jacobsen
Forlaget Ajour
2009
139 sider

Begrundelse: Det primære koncept for vores app er at mobilisere Distortion-deltagere til at optage videoer fra de fester, der opstår i forbindelse med gadefestivallen. ‘Borgerjournalistik – hvad er det?’ har været nyttig til at komme nærmere, hvad brugerinvolvering i journalistiske projekter er, og hvordan andre før os har realiseret det blandt borgere.
Én sætning, mener vi, rammer det meget godt ind (i parenteserne er det omskrevet til vores projekt): “Mediehuset (os) har inviteret 100 borgere (100.000 Distortion-gængere) fordelt i udgivelsesområdet (København) til at blogge (video-optage) om, hvad der sker omkring dem i deres hverdag (i de fem festivaldage).”
Det er også sådan, vi ser på vores projekt. Vi sætter som medie  rammerne for ‘borgerne’, der rapporterer fra deres virkelighed til hinanden. De deler deres viden til nytte for hinanden.

Rapporter

The Rise of Social Media and its impact on mainstream journalism
Nic Newman 2009
55 sider

Begrundelse: Journalist og forsker Nic Newmann beskriver i dette working paper den hastigt voksende udvikling inden for sociale medier og brugergenereret indhold i forhold til journalistik. Med udgangspunkt i mediehuse som BBC, CNN, Guardian m.fl. og begivenheder som G20, valg i Iran m.fl. beskriver han, hvordan sociale medier og brugergenereret indhold vinder indpas og kan tilføje et ekstra lag, men ikke erstatte, journalistisk formidling. Med andre ord tales der om en ny form for ‘networked journalism,’ hvor etablerede mediehuse engagerer sig i et parløb med brugere om at formidle på nye måder.

Begreber om den nye ungdomsgeneration – Tag godt imod “Millennium-generationen”, “Generation Y” og andre begreber om nutidens unge.
CEFU – Center for ungdomsforskning
Nr.3 2008, årgang 7, kapitel: “Mellem individ og netværk”

Begrundelse: Unge mennesker (vores målgruppe) tager udgangspunkt i sig selv og kan godt lide at vise sig selv frem. Ungdommen er handlingsorientet og har hele tiden mulighed for at markere sig, skriver Johannes Andersen. Vi vil give den del af ungdommen, der kommer til Distortion, et nyt sted ‘at markere sig’. De har allerede (især) Facebook, Twitter, Instagram og andre tjenester. Men vi tror på, at der er behov for et specielt sted for Distortion-brugerne at gøre opmærksom på sig selv.

Journalistik i netværk – Danske erfaringer med inddragelse af kilder og brugere i det journalistiske arbejde
Peter From Jacobsen
Update
November 2010
70 sider
Begrundelse: Vores projekts største udfordring er, at at få mobiliseret brugerne. En af de vigtigste konklusioner i From Jacobsen-rapporten er, at mobilisering og organisering langt fra kommer af sig selv. Rapporten beskriver en tommelfingerregel, der bliver kaldt “90-9-1-reglen”. Den går ud på, at det i virkeligheden kun er én procent af den samlede masse, der typisk vil blive en “dedikeret medskaber”. Det er en vigtig pointe for vores projekt og markedsføringen af app’en. Og det kan også være med til at sætte en realistisk målsætning for projektet. From Jacobsen-rapportens cases kan vise sig nyttige i forsøget på at undgå faldgruber.

Blogindlæg

Web 2.0 urbanisme
Fabian Holt, 2011
3 sider

Begrundelse: Fabian Holt er lektor ved Roskilde Universtet og forsker blandt andet i begivenhedskommunikation. I blogindlægget argumenterer han for, at urbanisering (og herunder Distortion) er et dominerende ungdomsideal. Et ideal der især dyrkes og formidles via ungdommens udvidede elektroniske rum i web 2.0: “Interessen for at feste uden for klubberne og spillestederne hænger sammen med brugen af kommunikationsteknologier, der giver mulighed for at skabe sociale situationer mere uafhængigt af det fysiske sted.”

Avisartikler

Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?
Information.dk
31. januar 2008
5 sider

Begrundelse: For at vores app skal blive en succes, skal der være en villighed blandt brugerne til at give noget af dem selv og de mennesker, der er omkring dem. Med andre ord en villighed til at optage video via deres smartphones. Vores tese har fra projektets begyndelse været, at den villighed skal findes i folks trang til at publicere ting om sig selv og i deres nærmeste omverden. Den tese bakker Informartion-artiklen op. Ifølge Lars Lundmann (Jensen) er der netop en stor tendens til, at folk promoverer sig selv på sociale medier for vise, at de er der, hvor det sker, og er sammen med andre cool mennesker.

Advertisements