Målgruppeanalyse

Analysen er udarbejdet forud for Distortion som indledning til projektet.

1. Formål med projektet
Hovedformålet med projektet er at optimere festen blandt de mange tusinde mennesker, der forventes at deltage i dette års Distortion fra 30. maj til 3. juni. Det vil vi gøre ved dels at levere journalistisk bearbejdet brugbar information og dels motivere brugerne til at lede hinanden til de bedste fester via videooptagelser med geografisk tagging.

Derfor er det afgørende at konkretisere vores målgruppe. Det har vi grebet systematisk an ved at benytte en journalistisk tilpasset udgave af John Shiple’s Information Architecture Tutorial. Det har givet os et overblik over, hvilke målgrupper vi vil prioritere frem for andre, og dermed hvilket indhold vi skal lægge hovedvægt på.

2. Prioriteret liste over målgrupper
Ved en brainstorm har vi identificeret potentielle målgrupper i forhold til Distortion. Fælles for dem er, at de er i berøring med eller har en interesse i arrangementet. I forhold til vores projekt har vi prioriteret dem således:

1. Distortion-deltagere fra København
1. Distortion-deltagere, der ikke er fra København
1. Førstegangsdeltagende
1. Folk, der kommer for at have det sjovt

2. Folk, der kommer, fordi deres venner kommer/fordi det er populært
2. Folk, der kommer for musikken/specifikke events
2. Distortion-deltagere fra udlandet

3. Arrangører
3. Frivillige
3. Optrædende
3. Branchefolk (pladeselskaber/bookere m.fl.)
3. Sponsorer
3. Påhæng (kærester, børn, søskende m.fl.)
3. Iagttagere (pressen, eksperter, bloggere m.fl.)

4. Politi
4. Naboer
4. Oprydning/service
4. Pantsamlere
4. Forretningsdrivende (alt fra grønthandlere til pushere)
4. (Lokal-)politikere
4. Folk, der arbejder i områderne

5. Socialt udsatte, som normalt opholder sig i områderne

I forhold til projektets formål har vi valgt at fokusere udelukkende på gruppe 1. og 2.

3. Prioriteret liste over ønskede indholdselementer
Ud fra vores prioriterede målgrupper har vi ved en brainstorm fundet frem til, hvilke indholdselementer og services, vi gerne vil tilbyde. Vores begrænsede kapacitet og tidsramme gør det dog svært at nå det hele. Samtidig er vi på visse områder i konkurrence med andre medier. Vi har derfor prioriteret listen over indholdselementer således:

1. Guides
1. Praktisk info (for eksempel toiletter)
1. Event-beskrivelser
1. Brugergenerede videoer

2. Tips/gode råd
2. Beskrivelse/reklame for app
2. Vejr
2. Bandomtaler

3. Nyheder
3. Baggrundsartikler

4. Viden om målgrupper
Der findes ikke tal og statistik af en typisk Distortion-gænger, og denne har desuden ændret sig i årenes løb. Distortion har siden sin første afholdelse i 1998 udviklet sig fra at være et undergrundsarrangement for dedikerede fans af elektronisk musik, til at blive en byfest, som langt flere københavnere og udefrakommende deltager i på lige fod.

Distortion er dog til stadighed – og frem for alt – en fest. Og til det hører druk, musik og godt selskab. Grundlæggende om Distortion-gængere kan man derfor gå ud fra, at der er tale om unge, festglade og sociale mennesker, som finder storbyrummet og musikken appellerende.

Hvad angår UrbanKBH’s målgruppe, er der tale om den moderne københavner i alderen 20 til 35, som er i gang med eller har færdiggjort en lang eller mellemlang uddannelse. Vedkommende vil have fingeren på pulsen og være ‘in the know’ – det vil sige kende til byens trends og tendenser – gerne før de bliver mainstream. Han/hun er en del af den kreative klasse og er online overalt – både med henblik på underholdning, informationssøgning og praktiske gøremål.

5. Personas
For at konkretisere målgruppen yderligere har vi konstrueret nedenstående personas ud fra vores analyse i henholdsvis gruppe 1. og 2. i “2. Prioriteret liste over målgrupper”. Vi kalder dem “Festaben” og “Musik-/kulturnørden”, og de repræsenterer vores to kerne-brugere:

“Festaben”
En ung, festglad person, som deltager i Distortion for fornøjelsens og den sociale oplevelses skyld. Han er ikke nødvendigvis fra København, og musikken og kulturen er sekundært for vedkommendes oplevelse og interesse for arrangementet. I stedet lader han sig rive med af en spontan, løssluppen feststemning, som i sidste ende afgør, hvor han opholder sig fysisk. Distortion handler frem for alt om at have det sjovt og være en del af et givende fællesskab. Med andre ord vil “festaben” hele tiden være der, hvor det sker.

“Musik-/kulturnørden”
Denne Distortion-gænger deltager i højere grad for programmets skyld. Han har en stærkere Københavner-identitet end festaben, og han planlægger og prioriterer sin deltagelse, ud fra hvem der spiller, og hvad der foregår på bestemte tidspunkter. Det gør han enten af personlig interesse eller som professionel musiker, booker, arrangør, forsker, blogger eller lignende.

6. Scenarier
I det følgende opstiller vi en række scenarier for, hvordan vores to prioriterede personas oplever og søger/deler information under Distortion. Det gør vi med henblik på at skabe overblik over, hvornår og hvordan vi med vores indholdselementer kan komme dem til hjælp.

6.1 Festaben
Inden han går ud af døren:
Forud for Distortion vil festaben orientere sig om, hvad der kommer til at foregå de forskellige dage. Det får han især inspiration til ved at se på Facebook, hvilke events hans venner deltager i. Alternativt finder han selv frem til events, som han forestiller sig, han kan lokke venner med til. Han vil derfor lede på især Facebook og eventuelt invitere venner med til det, han finder interessant. Dernæst vil han lede på online medier, som bringer guides til dagenes fester.

Når musikken spiller:
Når festaben befinder sig midt i festen, forestiller vi os, at fem scenarier gør sig gældende:

1. Festen lever ikke op til forventningerne, og han ønsker, at ham og vennerne finder frem til et nyt sted. Han hiver derfor sin smartphone op af lommen og ringer/skriver til folk, han ved opholder sig andre steder.

2. Han går ind på sociale medier som Facebook, Twitter eller Instagram for at se, om hans venner har lagt noget op fra et bestemt sted.

3. Hvis ikke han allerede har en Distortion-app, søger han i App Store for at se, om der er noget, der kan hjælpe ham. Hvis han allerede har en relevant app, åbner han den for at se, hvad der sker rundt omkring ham.

4. Han åbner en browser på sin smartphone og finder selv frem til sider, der er relevante i forhold til Distortion. Formentlig nogle af dem, han har besøgt, inden han gik hjemmefra.

5. Festen lever i den grad op til festabens forventninger, og af begejstring ønsker han at dele oplevelsen enten i billeder eller video, som han uploader til sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube og lignende.

6.2 Musik-/kulturnørden
Inden han går ud af døren:
Forud for Distortion vil musik-/kulturnørden orientere sig om, hvad der kommer til at foregå de forskellige dage musikmæssigt og kulturelt. Han planlægger derfor sin deltagelse ud fra, hvem der spiller hvor og hvornår i forhold til hans musiksmag- og kendskab. Event-mæssigt vælger han ud fra, hvad der er mest innovativt og kreativt, frem for hvad der er mest populært. Han finder inspiration til denne planlægning gennem mundtlige anbefalinger fra hans netværk, trykte magasiner og kultur- og musikorienterede hjemmesider.

Når musikken spiller:
Når musik-/kulturnørden befinder sig til koncerten eller eventet, forestiller vi os, at især fire scenarier gør sig gældende:

1. Koncerten/eventet lever ikke op til forventningerne, og han ønsker at finde frem til et alternativ. Enten dét, der oprindelig var hans andenprioritet eller noget helt andet. Han finder derfor sin smartphone frem.

2. Han åbner en browser på sin smartphone og finder selv frem til sider, der er relevante i forhold til Distortion. Formentlig nogle af dem, han har besøgt, inden han gik hjemmefra.

3. Hvis ikke han allerede har en Distortion-app søger han i App Store for at se, om der er noget, der kan hjælpe ham. Hvis han allerede har en relevant app, åbner han den for at se, hvad der sker rundt omkring ham.

4. Koncerten/eventet lever i den grad op til nørdens forventninger, og af begejstring ønsker han at dele oplevelsen, enten i billeder eller video, som han uploader til sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram, Youtube og lignende.

Konklusion
Ud fra ovenstående analyse af målgruppe og scenarier, vil vi i vores projekt klæde Distortion-deltagere på til og optimere deres fest ved hjælp af henholdsvis website, Facebook og app.

Inden brugerne bevæger sig ud på gaden for at deltage i Distortion, kan de finde inspiration og blive klædt på via UrbanKBH.dk, hvor vi vil bringe guides, overblik og praktiske informationer. Det kan de opnå ved enten at klikke sig direkte ind på UrbanKBH.dk eller ved at blive lokket derind via Facebook, hvor vi linker og bringer tips.

Når brugerne står på gaden og har brug for inspiration, kan de lynhurtigt få et overblik via app’en, ligesom den kan bruge den til at dele oplevelser fra festerne.

Når brugerne dagen derpå sidder foran computeren, kan de via UrbanKBHs Facebook se videoer, optaget i app’en, fra dagen før – enten fra hvor den selv har været, eller steder de eventuel fravalgte. Dernæst kan de få anbefalinger og råd til endnu en Distortion-dag. (Læs også Økosystem)

Advertisements