Økosystem

Vi har forsøgt at lave en række onlinetjenester, der tilsammen supplerer hinanden i et flow af redaktionelt indhold og brugerinputs. Vi kalder det et økosystem. Nedenstående er en visualisering af denne udveksling.

 Klik her for fuld størrelse

Visualiseringen udgør et simpelt overblik over de forskellige tjenester. Her følger en uddybende beskrivelse af de forskellige tjenester, sites og udgivelser. Den redegør for deres formål, praktiske opbygning og en refleksion over deres opnåede resultater.

Distortion Festival app

Link til app i iTunes

Formål:

Udgangspunktet for app’en var, at den skulle give brugeren det bedst mulige overblik, når han/hun stod til Distortions gadefester. Ved hjælp af brugerens GPS-position finder app’en de fester, der er tættest på og giver en beskrivelse af dem. Vi har taget udgangspunkt i det, vi kalder “the curb scenario“, som er situationen, der opstår, når brugeren står på gaden til Distortion. Her mener vi, at brugeren har brug for en så fokuseret app som muligt, der kun viser det, som er nødvendigt. Derfor er app’en meget simpelt opbygget med en åbningsskærm med de forskellige dage. Når man vælger en dag, kommer man direkte ind på et kort, der viser området for den dags festligheder med prikker, som repræsenterer fester og toiletter.

Derudover er der en listevisning, som viser afstanden fra brugeren til toiletter og events i meter. Hvis man trykker på et event, kan man se de mest basale oplysninger som en beskrivelse af arrangementet og et lineup for musikken (i det omfang, det er tilgængeligt fra arrangøren).

Vi har valgt at have toiletter med i app’en, fordi der gennem de sidste par år har været problemer til Distortion med, at gæsterne til gadefesterne tisser på gader og stræder. Det problem forsøger vi at afhjælpe ved at gøre jagten efter det nærmeste toilet nem og visuelt præsenteret på et kort.

For at involvere brugeren er der mulighed for at uploade videoer i app’en og knytte dem til en bestemt begivenhed. Disse videoer er også tilgængelige for andre brugere, som på den måde kan danne sig et indtryk af festerne i byen, mens de er på farten.

Det gjorde vi konkret:

Videoer:
Vi ville gerne have brugerne af vores app til at uploade videoer, så andre nemt kunne se, hvad der skete til de enkelte fester. For at opnå det rette resultat med videoerne forsøgte vi på vores forskellige platforme at opdrage brugerne til at bruge video-funktionen på en hensigtsmæssig måde. Det gjorde vi ved at sørge for, at nævne video-funktionen i de artikler om app’en, som vi havde i UrbanKBH, på UrbanKBH.dk, AOK.dk samt i de historier vi fik solgt til eksterne medier. Således blev det nævnt i bunden af bt.dk-artiklen, ligesom Thomas Conradsen nævner det i sin b.dk-anmeldelse.

Inde i selve app’en har vi efter bedste evne forsøgt at aktivere brugerne til at bruge video-funktionen ved at gøre den synlig. Når brugeren trykker på et event, er der valgmulighederne ”Read more.”, som aktiverer en skærm med flere oplysninger om eventet, men der er ligeledes knapperne ”Upload video” og ”See videoes” (se eksempel). Samtidig er optage-funktionen integreret i app’en, hvilket betyder, at brugeren ikke behøver at lukke app’en for at optage en video.

En sekundær aktivering af brugerne skete ved hjælp af vores to platforme ”Hvad der sker der til Distortion?” og ”UrbanKBH” på Facebook. Her blev brugernes bedste videoer lagt ud med henvisning til app’en (se eksempel). På den måde får brugerne en oplevelse af, at deres videoer bliver eksponerede, og det virker forhåbentlig som motivationsfaktor for brugerne til at uploade flere videoer, da de kan se, at videoerne rent faktisk bliver brugt i den anden ende.

Fra starten havde vi haft en ambition om, at vi selv ville gå ud og optage et par gode videoer hver dag til Distortion, så brugerne i praksis kunne se et eksempel på, hvordan en festvideo kunne laves. Vi måtte dog sande, at vi ikke havde den fornødne tid, da vi de fleste dage ikke var færdige med arbejdet på redaktionen, før festen var mere end godt i gang i gaden.

Toiletter og fester:
Det gav en del manuelt arbejde at skulle tilføje fester og især toiletter til app’en. Festerne var forholdsvis ligetil, da vi fandt beskrivelserne af dem på deres Facebook-event. Resten kontaktede vi per mail og telefon. Derudover brugte vi vores indsamlingkanal ”Hvad sker der til Distortion?” på Facebook, hvor brugerne selv lagde events op, som vi også tog med i app’en. Vi fandt herefter festernes koordinater på Google Maps og kodede rådataen ind i app’en.

Toiletterne var lidt mere tricky. Vi startede med at kontakte Københavns Kommune og fik en oversigt over, hvor der er opstillet offentlige toiletter i København, men listen var mildt sagt mangelfuld, og der var flere af toiletterne, som var blevet flyttet på grund af metrobyggeriet. Vi valgte derfor at sende to mand ud med smartphones i København, så de kunne lokalisere og tjekke toiletternes nøjagtige position, som vi var i tvivl om, ved hjælp af en app kaldet ”Coordinates”, der kan vise koordinater for en position. Selv om det tog et par timer, skønnede vi, at det var vigtigt, da vi nemt kunne miste brugernes tiltro, hvis de gik forgæves til et toilet.

Fra Distortions side blev der opstillet flere hundrede toiletter, men de kunne ikke oplyse præcis, hvor de kom til at stå. Det skyldtes, at de mere eller mindre blev sat op, hvor der var plads på dagen. Vi startede derfor hver dag under Distortion med at have to toilet-spottere ude, der ud fra Distortions cirka-angivelser fik fundet toiletternes præcise position. Det var igen tidskrævende, men toilet-featuren er meget central for app’en, og vi vurderede derfor, at de par timer, som det tog hver dag, var givet godt ud.

Resultatet:
Der ventede os en positiv overraskelse, da Distortion gik i gang onsdag. Brugerne begyndte rimelig hurtigt at bruge video-funktionen og optog 15 videoer fra gadefesterne i Indre By. Torsdag og fredag skete det uheldige, at samtlige mobilmaster på først Nørrebro og – dagen efter – på Vesterbro gik i knæ, da de ikke kunne klare presse fra de tusindvis af mennesker, der var på mobilnettet. Det betød i praksis, at det mobile internet var nede i begge bydele, mens festen varede, og det lagde naturligvis en dæmper på antallet af uploadede videoer.

Resultatet efter et fuldendt Distortion var, at der lå 36 videoer på vores server. Af de 36 videoer var der enkelte video, som vi selv har lavet, men størstedelen var brugergenererede. Hvis man inddeler app’ens brugere efter Peter From Jacobsens “90-9-1-regel“, som anslår, at 1 % af brugerne vil være dedikerede brugere, passer det godt med antallet af videoer. Vi er derfor tilfredse med antallet af videouploads, især når man medregner, at mobilnettet ikke virkede det meste af torsdag og fredag.

Af andre resultater kan det nævnes, at vores app i en periode under Distortion var den 27. mest downloadede gratis app i Danmark.

Interne konkurrenceovervejelser:

Se intern konkurrenceovervejelser for UrbanKBH.dk nedenfor.

UrbanKBH.dk

Link til site

Formål:

Vi havde før Distortion lagt os fast på, at vi skulle producere guides og artikler ud fra mantraet ”news you can use”. Det skyldes, at vi mener, gæsterne til Distortion har brug for den form for historier i henhold til vores argumentanalyse og diskursanalyse.

Det gjorde vi konkret:

For at understrege, at vi lavede konkrete og håndgribelige guides til brugerne, brugte vi rubrikker som ”Distortion-guide: 3 fede fester på Vesterbro” og ”Distortion: Så vildt bliver det på Refshaleøen i aften”. På den måde signalerede vi, at her er en artikel, som tager udgangspunkt i, hvad der rent faktisk ville ske til Distortion. Inputs til historierne og guides fik vi fra vores arbejde med app’en og vores Facebook-side ”Hvad sker der til Distortion?”, da vi allerede i den forbindelse havde lavet en komplet liste over fester og events. På den måde var det nemt, at finde tendenserne og samle et par spændende fester, da al indsamlingen allerede var lavet (se eksempel).

Flow:

3-5 historier om dagen.

Resultat:

Sitet UrbanKBH.dk kom – på trods af lidt tekniske problemer – online torsdag aften (31. maj). Da der var tale om et helt nyt koncept for UrbanKBH og en relancering af Urban som brand, var vi meget spændte på at se, hvor mange, der reelt ville klikke ind på sitet. Hen over weekenden, hvor vi publicerede historier og guides om Distortion var der i alt 1.090 unikke brugere på sitet. Vi kan konstaterer, at vores historier indtager seks pladser på top-10 over mest læste historier i perioden, og det lader dermed til, at vores koncept for historier passer godt til UrbanKBH.dk. Deres brugere klikker i hvert fald på dem.

Interne konkurrenceovervejelser:

UrbanKBH.dk er kompatibel med browseren på smartphones og ser rent faktisk godt ud på en mobilskærm. Den er derfor en indirekte konkurrent til vores app og ”Hvad sker der til Distortion?”, da den i princippet også kan give dig oplysninger om, hvad der sker til Distortion på din smartphone. Vinklerne i historierne er derfor lagt, så de giver læserne det, de skal bruge, før de har forladt deres lejlighed og er gået til Distortion, da de kun giver et par håndplukkede fester og langt fra det fulde overblik. Vores forhåbning er, at brugerne vil have set omtalen af vores app, der er meget promoveret på UrbanKBHs hjemmeside og “Hvad sker der til Distortion?”, således at app’en overtager styringen, så snart brugeren er på ydersiden af sin hoveddør.

UrbanKBH (Facebook-side)

Link til Facebook-side

Formål:
Formålet med UrbanKBHs Facebook-side var i høj grad at trække trafik ind på UrbanKBH.dk. Derudover var det et centralt element i flowet på siden, at den skulle være med til at promovere det nye UrbanKBH, da mange slet ikke vidste, at Urban stod over for en relancering. Sekundært var Facebook-siden også en kanal til at få promoveret vores app.

Det gjorde vi konkret:

Før lanceringen:
Selve UrbanKBH blev lanceret 31. maj, og i den forbindelse fungerede Facebook-siden som et værktøj til at skabe en hype omkring lanceringen. Det skete ved at lave statusopdateringer, der gav konkrete tips til Distortion-fester og fortalte, hvor mange dage der var til, at UrbanKBH-sitet gik i luften. Derudover brugte vi også historie-facts om Distortion, som var blevet produceret til den trykte udgave af UrbanKBH (se eksempel).

En uge inden lanceringen af sitet, lavede vi en afstemning på Facebook, hvor vi spurgte brugerne, hvilke emner de gerne vil have mere at vide om under Distortion, når sitet var i luften. Vi havde flere overvejelser med hensyn til afstemningen. For det første ville vi skabe opmærksomhed omkring lanceringen af UrbanKBH. For det andet positionerede den UrbanKBH som medie, da vi havde opstillet en række emner, som brugerne kunne stemme på. Det fortalte brugeren, hvilke emner han/hun kan forvente af sitet – og gav vedkommende mulighed for at få medbestemmelse. Samtidig har afstemninger den fordel, at hver gang en bruger stemmer, opretter Facebook automatisk en historie på brugerens væg, hvor det fremgår, hvad brugeren har stemt. På den måde bliver sitet UrbanKBH skubbet videre ud til brugerens venner, hver gang en ny stemmer – og det giver udslag i en stor synlighed og viralitet.

Efter lanceringen:
For at trække trafik ind på UrbanKBH.dk lavede vi statusopdateringer med æggende og vækkende tekst, som linkede til en artikel på sitet. Det er en meget simpel måde at generere trafik på, men det virker i praksis, og det er en god måde at få pushet nyhederne ud til brugerne i deres news flow (se eksempel).

Derudover gav vi også brugerne en merværdi ved at følge UrbanKBH på Facebook, da vi gav dem vores short-guides (en statusopdatering, som ikke indeholder et link, men som er en helt kort guide, der kun bliver udgivet på Facebook). I vores short-guides fortalte kendte danske musikere, der skulle spille til Distortion, hvad de skulle lave den respektive dag (se eksempel).

Idéen til short-guides opstod, da vi havde lavet et par mail-interviews med musikere, men ikke syntes, at de var lange nok til at lave artikler ud af. I stedet besluttede vi os, at de var perfekte til at blive gjort helt skarpe til Facebook. Selv om det kan virke underligt at lægge journalistisk indhold ud på Facebook uden et link tilbage til modersitet, så mener vi, at de korte guides skaber en styrkelse af UrbanKBH som brand, da brugeren for en oplevelse af et medie med overskud – som giver indhold uden at forvente noget igen. Samtidig bryder vi også vores faste mønster i vores flow og tvinger på den måde brugeren til at tage stilling til, hvad de ser.

Flow:

Det var et ønske fra UrbanKBHs side, at der ikke skulle mere end tre statusopdateringer dagligt begrundet med, at brugerne ikke måtte få opfattelsen af at blive spammet. Da vi var i gang, viste det sig at være et meget passende antal af statusopdateringer, hvor vi stadig fik mulighed for at skabe et varieret flow med videoer, tekstopdateringer og artikelhenvisninger. Vi brugte ikke Social Flow til Facebook-siden, da vores oplevelse fra ”Hvad sker der til Distortion?” var, at indkørselstiden er så lang, at det ikke ville give mening, når vi kun havde fingrene i Facebook-siden i 11 dage.

Resultat:

Grundet vores sene start på samarbejdet med UrbanKBH havde vi relativt kort tid til at opbygge Facebook-siden og specielt en brugerskare omkring den. Vi brugte vores erfaringer fra opstarten af “Hvad sker der til Distortion?” og havde forholdsvis nemt ved at få eksponeret siden og opbygget en skare af følgere. Det skyldes ganske givet, at Urban har et stærkt brand, som vi kunne trække på, men også at vi havde held til at lave virale tiltag som afstemninger og videoer. Da Distortion sluttede, havde vi på 11 dage fået 607 likes på siden, hvilket må siges at være pænt.

Selvom det ikke var det store problem at få hvervet brugere til siden, har vi måttet sande, at Facebook-siden til stadighed har svært ved at tiltrække en relevant gruppe af brugere. Majoriteten af brugerne er ikke aktive på siden og er svære at mobilisere med indhold, som ellers er oplagt til UrbanKBHs målgruppe (ifølge UrbanKBHs egen brandstrategi). Den store inaktivitet kan skyldes, at der er en del forvirring omkring det nye UrbanKBHs identitet blandt brugerne og især, at man fra UrbanKBHs side ikke har været skarpe på at skabe en klar profil. Konkret kommer det til udtryk ved, at 34 brugere har fjernet deres likes igen på under en uge. Til sammenligning har kun otte brugere gjort det samme i en periode på over en måned på “Hvad sker der til Distortion?”. Den forholdsvis store afvisningsprocent tyder på, at UrbanKBHs Facebook-side ikke lever op til visse dele af brugernes ønsker. Man har ganske enkelt ikke fået kommunikeret godt nok, at UrbanKBH ikke er en gratisavis, men en københavner-portal på Facebook. Vi har påpeget disse udfordringer over for den online-ansvarlige på UrbanKBH, som vil se, hvordan de kan skabe en mere fokuseret profil fremadrettet.

Interne konkurrenceovervejelser:

Det kan virke oplagt at nævne ”Hvad sker der til Distortion?” som en konkurrent til Facebook-siden, men i praksis er de to meget forskellige. UrbanKBH er journalistisk vinklet og satser på det smalle, men fokuserede overblik til Distortion, mens ”Hvad sker der til Distortion?” skyder i øst og vest med hensyn til arrangementer, som kommer i en lind strøm. Derfor supplerer de to Facebook-sider i væsentlig grad hinanden.

UrbanKBH (avis)

Se E-avis her (side 8-9)

Formål:

Som et led i relanceringen af Urban som en københavner-guide bliver der 10 gange årligt udgivet en gratisavis med titlen UrbanKBH. Formålet med udgivelsen er at skabe fokus på sitet UrbanKBH.dk. Derudover har Berlingske Media formentlig også en økonomisk interesse med udgivelsen, da den indeholder en del annoncer. For os var det primære mål at få promoveret vores app.

Det gjorde vi konkret:

Som en del af vores samarbejde med UrbanKBH leverede vi artikler til opslaget i avisen på side 8-9 samt en artikel på side 18. Vi fik i den forbindelse en rigtig god mulighed for at få vores app promoveret med en beskrivelse af den i avisen. Derudover fik vi også indrykket en QR-kode til direkte download af app’en i opslaget.

Resultat:

Vi har desværre ikke mulighed for at overvåge, hvilke trafikkilder vores app-downloads kommer fra. I stedet kan vi blot konstatere, at torsdag den 31. maj, hvor avisen udkom, var den dag med flest downloads af app’en (763 downloads).

Hvad sker der til Distortion?

Se Facebook-siden her

Formål:

Det kan være et ret så stort arbejde at finde frem til alle festerne til Distortion. Derfor oprettede vi siden ”Hvad sker der til Distortion?” på Facebook som en kanal til at få brugerne til at indsende de fester, som de selv skulle til eller arrangerede. Samtidig ville vi få en kommunikationskanal, hvor vi kunne ramme et ekstremt relevant publikum, når vi skulle promovere vores app.

Det gjorde vi konkret:

Navnet på siden:
Vi valgte navnet på gruppen med inspiration fra den populære side “Hvad kan du i denne uge, København?“. Her poster brugere hver uge forskellige events, der sker i København, så siden bliver en slags indeksering af alle events i byen. Vi overvejede navnet ”Hvad kan du, Distortion?”, men droppede det til fordel for det nuværende navn, da vi mente, at det andet kom til at lyde ufrivilligt nedladende. Fordelen ved det nuværende navn er, at det helt konkret fortæller, hvad siden fortæller om. Det har givet os en forholdsvis stor gennemslagskraft på Facebook og et lille frafald, når brugerne først har liket vores side.

Indsamling af fester:
For at opdrage brugerne, i hvordan siden skulle bruges, begyndte vi selv at udsende statusopdateringer med tips til gode fester under Distortion og opfordre brugerne til også at sende tips tilbage. Det gav dog ikke de store resultater, så vi fik i stedet en af vores venner, der arrangerer Distortion-fester, til at lægge et event op på siden, så brugerne helt konkret kunne se, hvordan andre brugere brugte siden. Det havde en nærmest øjeblikkelig effekt, og snart begyndte festerne lige så stille at tikke ind fra andre brugere.

Statusopdateringer:
Vores statusopdateringer var som hovedregel en tekst, der præsenterede et arrangement eller fest, og hvad der gjorde festen speciel. Derefter fulgte et link til arrangementets Facebook-side, således at brugerne nemt kunne tilmelde sig de arrangementer, som de var interesserede i. Vi var privilegerede på den måde, at Distortion i meget høj grad foregår på Facebook, før festivalen indtager Københavns gader, og det er derfor nemt at skabe et godt samspil mellem de forskellige elementer på Facebook. Før og under Distortion brugte vi også siden til at promovere vores app med statusopdateringer, der linkede til app’en og de artikler, som blev produceret om den. Samtidig publicerede vi også video optaget med app’en, således at de kunne skabe et mere alsidigt flow og give opmærksomhed omkring app’en.

Kommunikation med brugerne:
Det skete flere gange før og under Distortion, at brugerne brugte os på en måde, som vi ikke havde forventet. De spurgte os om praktiske oplysninger om festivalen såsom ”hvor gammel skal man være for at komme ind til aftenfesterne?”. I stedet for at afvise brugerne eller sende dem videre til Distortions egen Facebook-side, så vi det som en mulighed for at brande vores side. Vi undersøgte derfor brugernes spørgsmål og fik dem bekræftet hos vores pressekontakt hos Distortion for på den måde at kunne give brugerne fyldestgørende svar. For at anstrengelserne ikke skulle være spildte, fremhævede vi brugernes spørgsmål og vores svar på siden, således at andre brugere blev opmærksomme på, at vi var velorienterede omkring Distortion, der rent faktisk vidste, hvad vi skrev om.

Flow:

Vi anvendte for det meste Socialflow til at styre strømmen på siden. Det valgte vi først og fremmest, fordi det var praktisk at kunne time opdateringerne uden at skulle sidde foran en computer, når de skulle publiceres. Effekten af Socialflows optimerings-evner var dog ikke specielt iøjnefaldende, da det ikke gav mærkbart flere likes eller kommentarer, når vi brugte tjenesten i forhold til manuelle opdateringer. Socialflows force er at kende brugernes adfærd på siden, og netop det kan være årsagen til, at det ikke virkede for os. Tjenesten har simpelthen ikke haft nok tid til at lære vores brugere at kende på de tre uger, den har været i aktion. Havde der været tale om et længerevarende forløb, er det meget muligt, at Socialflow havde været et mere nyttigt værktøj.

Resultat:

Efter godt en måned i luften har Facebook-siden formået at få godt 400 likes. Vi har måttet sande, at det var forholdsvis nemt at få de første par hundrede brugere med, men da vi nåede over 300 likes fladede tilslutningskurven ud. Vi forsøgte os med forskellige strategier for, hvordan vi kunne udbygge målgruppen, men udbyttet fulgte ikke indsatsen. På trods af, at siden ikke har haft en lige så stor brugerskare, som vi havde forventet, er det til gengæld den helt rigtige gruppe brugere, som vi har fået fat i. Ikke nok med, at de har været forholdsvis lige til at mobilisere, så har de også vist et væsentligt engagement i vores forhold til vores flow. Der er således ikke en eneste statusopdatering, video eller afstemning i Facebook-sidens levetid, som ikke har afstedkommet klik fra brugerne. Samtidig har brugernes villighed til at dele indhold og like indhold også været stor med omkring 100 historie-genererende aktiviteter i alt.

Fra starten var Facebook-siden tænkt som et sted, hvor brugerne kunne hjælpe os med at indsamle events ved at poste dem på siden. Det viste sig i praksis at være en service, der snarere hjalp andre brugere af siden end os selv. Det skyldes, at alle de officielle gadefester kan findes gennem Distortions hjemmeside. På den måde viste det sig overflødigt at få bruger-inputs om de officielle fester. Vi fik dog to tips om uofficielle fester, som vi ellers ville have overset gennem Facebook-siden.

Vores brugerskare var i høj grad de samme brugere, som vi gerne ville have til at downloade vores app. Derfor viste Facebook-siden sig også yderst effektiv til at få udbredt direkte links til app’en, som der blev både delt og liket af brugerne (se eksempel).

Interne konkurrenceovervejelser:

Vi har helt bevidst valgt ikke at have noget synligt samarbejde mellem “Hvad sker der til Distortion?” og UrbanKBH. Det skyldes, at vi har forsøgt at bevare ”Hvad sker der med Distortion?” som en side, hvor vi har ladet det være op til brugerne at prioritere i arrangementerne, som vi har lagt ud (i modsætning til UrbanKBH). Samtidig var vi bevidste om, at det kunne have negative konsekvenser, hvis vi pludselig skiftede hest og begyndte at poste artikler og guides fra UrbanKBH, når vi ellers havde holdt os fra prioriteret nyhedsindhold.

Advertisements