Prioriteringer i app

I forbindelse med vores app har vi haft en række idéer til funktioner og integration af andre sociale medier. Vi har dog måttet foretage en nogle prioriteringer af tekniske og tidsmæssige årsager.

Valg af styrestystem
En grundlæggende prioritering har været, hvilket styresystem app’en skulle udvikles til. Da kodningen er forskellig til iOS, Android, Windows og så videre, var det i forhold til vores tidsramme kun muligt at udvikle til ét system.

Da iOS stadig er det mest udbredte styresystem til smartphones herhjemme, blev det der, valget faldt.

For ikke at udelukke andre brugere, havde vi oprindeligt planer om at lave en web-app, som eksempelvis Android-brugere kunne benytte sig af. Igen måtte vi på grund af tidsmæssige begrænsninger fravælge denne service. Læs overvejelser af konsekvenser heraf i konkurrentanalysen.

Integration med sociale medier
Indledningsvist overvejede vi Twitter-integration i vores app. Vi drøftede mulighederne og fordelene ved en indbygget Twitter-strøm og en share-funktion. Som skrevet viste vores research af Distortion på Twitter dog, at der ikke var meget at komme efter.

I stedet var det i højere grad oplagt at satse på Facebook. Dels fordi langt flere brugere formentlig ville være rutinerede Facebook-brugere i forvejen, og fordi aktiviteten omkring Distortion er særdeles høj på netop Facebook. En share-funktion til videoerne i app’en ville derfor være oplagt. Ved at brugerne delte dem på Facebook, kunne app’en få yderligere promovering. Der kunne derfor opstå en selvforstærkende effekt, hvad angår downloads, brug og dermed indhold i den.

På grund af vores stramme tidsramme var det dog ikke muligt at nå at udvikle share-funktionen i app’en. Det er naturligvis en skam, da det ville have været interessant at se, om det kunne have øget incitamentet for brugerne til at optage og uploade videoer i den, ligesom det kunne det have været interessant at se promoveringseffekten.

Indledningsvist drøftede vi også en friendfinder-funktion i app’en. Denne funktion ville have været oplagt, da den passer direkte på de forestillinger, vi fra start har gjort os om målgruppen og deres måde at deltage i Distortion på, hvor udgangspunktet er festen og den sociale oplevelse. Desuden er det blevet nævnt som en oplagt og savnet feature i den feedback, vi har fået fra brugere i blandt andet App Store og på gaden under Distortion.

Denne funktion ville dog igen være krævende i forhold til tid og udvikling. Blandt andet fordi det ville kræve et bruger-community internt i app’en. Med andre ord skal den vide, hvem brugerens venner er, hvilket endnu en gang kan ske via konfiguration med eksempelvis Facebook. Desværre var det igen et spørgsmål om tid og penge, og denne funktion var derfor ikke noget, vi kunne opnå inden for vores tidsmæssige og økonomiske ramme.

Til gengæld er slutresultatet blevet en simpel og brugervenlig app, hvor man ikke skal af omveje for først at konfigurere Facebook i app’en for derefter at kunne dele videoerne. Desuden bliver de videoer, der er optaget via app’en, gemt i telefonens egen kamerarulle. Derfor er det stadig muligt for brugeren at uploade dem til Facebook og andre sociale medier, dog uden det er synligt for andre, at vores app er brugt til optagelsen.

Udfordringer ved satsningen på video
Udgangspunktet for app’en har fra start været at lade brugere guide hinanden til de fedeste fester via videoer. Vi har satset på video, fordi vi mener, at det på sjoveste og mest dynamiske vis afspejler en stemning. Dog sætter denne satsning en række udfordringer til både kvalitet og teknik. Før det første er vores brugere amatører, hvilket hurtigt kunne føre til indhold i en meget ringe kvalitet. Det har dog vist sig, at teknikken har udgjort den største udfordring. For det første kræver video-uploaden en stærk netforbindelse. Denne svaghed fik app’en at føle på Distortions anden- og tredjedag, da nettet var nede på Nørrebro og Vesterbro. Dermed blev der i flere timer ikke uploadet en eneste video fra begivenhederne, hvilket er yderst uheldigt for brugeroplevelsen af app’en og mængden af det indhold, vi kunne have brugt på UrbanKBH.dk og Facebook dagen efter.

En anden væsentlig faktor, som video-uploaden er afhængig af, er batteri. At optage og uploade en video kræver en del batteri på en iPhone. Distortion er en begivenhed, hvor de fleste opholder sig mange timer på gaden og hyppigt bruger sin telefon til at komme i kontakt med venner. Da iPhones ikke ligefrem er kendt for verdens længste batterilevetid, er det sandsynligt, at en del har prioriteret ikke at bruge batteri på videooptagelser og uploads.

Alle disse overvejelser havde vi drøftet indledningsvis i forbindelse med udviklingen af app’en. Vi overvejede derfor også en billedupload-funktion til at supplere videofunktionen. Igen kom vores tidsmæssige begrænsning dog i vejen. Vi drøftede mulighederne for en billedfunktion med Your Local Studio, men de kunne ganske enkelt ikke nå at udvikle og integrere begge dele i app’en. Satsningen forblev derfor på video, da det er et af de steder, vi især differentierer os i forhold til andre apps, der kan blive benyttet i forbindelse med Distortion.

Sprog
En anden grundlæggende prioritering har været, hvilket sprog vi skulle benytte i app’en. Da en del af de event-omtaler, vi har benyttet i den, er på engelsk, og da vi har prioriteret Distortion-deltagere fra udlandet i vores målgruppe, valgte vi at strømline den og oversætte alt indhold til engelsk. Man kan diskutere, om dette valg kan have skåret danskere med svage sprogkundskaber fra som potentielle brugere. Vi vurderede dog, at app’en og navigationen i den er så tilstrækkelig intuitiv, at man ikke behøver at læse sig til et optimalt output.

Desuden vurderer vi, at størstedelen af vores målgruppe kan kommunikere på engelsk. Vi er derfor af den overbevisning, at sproget ikke har udgjort en betydelig forhindring for brugerens udbytte af app’en.

Advertisements