Promovering og konkurrentanalyse

Pressestrategi

Et af projektets store mål har selvsagt været, at vores app blev downloadet meget. Dog har vi aldrig haft et bestemt antal downloads som succeskriterium, da det var svært at forudse brugergrundlaget og sætte et realistisk niveau. Vi vidste, at der ville være i omegnen af 130.000 unikke Distortion-gængere i løbet af de fem dage, men vi vidste ikke, hvor mange af dem, der ville være iPhone-brugere, og om behovet for app’en også ville vise sig i praksis.

I stedet har vi blot fokuseret på, at vi skulle være den mest downloadede Distortion-app til iPhone. Altså var vores mål, at vi jævnligt, og gerne hele tiden, skulle ligge over ”Distortion 2012” på listen over mest populære gratis apps i Apples App Store.

Som et led i dette ville vi være så offensive i pressen som muligt med vores markedsføringsbudget på nul kroner in mente.

Så uden penge og mulighed for at indrykke annoncer skulle der tænkes kreativt – og ikke mindst journalistisk. Vi ville have medierne til at omtale vores app, og det lykkedes ret godt, mener vi selv.

Således bragte bt.dk (8. mest besøgte danske website) den 29. maj artiklen ”Distortion-app skal sikre urinfrie gader”, mens Berlingske-journalisten Thomas Conradsen den 30. maj anmeldte app’en, og roste den, på web-tv under titlen ”iPhone-app viser vej til Distortion” på b.dk (19. Mest besøgte danske website).

For BTs vedkommende slog vi an på vinklen om urin i gaderne. I forbindelse med Distortion 2011 blev festivalen kraftigt kritiseret i medierne for at efterlade Københavns gader fyldte med urin og skrald. Og netop urin havde vi, i modsætning til vores konkurrenter, fokus på i vores app, med de indkodede toiletter, der gjorde det nemmere at finde et toilet frem for at bruge en port eller baggård som pissoir. Den problematisering og vinkel, vurderede vi, ramte BTs læsere bedst, og derfor var det den vinkel, vi solgte til avisen.

For Berlingskes vedkommende ville vi prøve at sælge en lidt bredere og anderledes vinkel på app’en, så vi henvendte os til livsstilsredaktionen, der blandt andet anmelder apps. Og i aktualitetens tegn mente Thomas Conradsen, at det var væsentligt at kigge nærmere på apps om Distortion.

Begge fik i øvrigt en topplacering på henholdsvis bt.dk og b.dk.

Ud over at sælge historier til andre medier indgik vi, som tidligere nævnt, samarbejde med UrbanKBH.dk/AOK.dk. En klar gevinst i samarbejdet med de to medier, der er under samme redaktion i Berlingske Media, var for os, at de, som en del af samarbejdet, var klar på at eksponere vores app på deres platforme. Det resulterede i en selvskrevet artikel på både UrbanKBH.dk og AOK.dk, der handlede specifikt om vores app. ”Ny Distortion-app: Mere fest, mindre pis,” kaldte vi dem, og smed både dybt linkt til App Store og en tilhørende QR-kode ind i bunden af artiklerne (Se eksempel).

Derudover havde vi en mindre artikel i printudgaven UrbanKBH, der ramte gaderne torsdag. Den var en del af et opslag om Distortion, vi havde produceret. Med et oplag på 65.000 var vores håb, at mange ville læse vores opslag i UrbanKBH og derved skabe synlighed af vores app. I øvrigt kunne læserne scanne en QR-kode, vi havde lagt ved artiklen, og nemt downloade app’en. Noget tyder på, at pladsen i UrbanKBH var vigtig, da torsdag var den dag, vores app var mest downloadet.

Vi har også brugt sociale medier til at promovere app’en. Først og fremmest smed BT et link til deres artikel om app’en på deres Facebook side, der har lidt over 32.000 likes. Men vi gjorde også selv noget for det. Med styring over henholdsvis UrbanKBH og AOKs Facebook-sider promoverede vi også her app’en med opdateringer og videoer, som var optaget med vores app. Hver gang henviste vi til app’en i App Store med et dybt link.

En del af vores strategi var også at promovere app’en via de mange Distortion-events, der var på Facebook. Fra vores indsamling til app’en havde vi et overblik over de forskellige fester, der fandtes som Facebook-events. Vi fandt derfor frem til samtlige af disse og postede et link på deres væg. Her skrev vi typisk, at eventet kunne findes via vores app, ligesom de kunne optage videoer derfra eller finde hen til nærmeste toiletter. Altsammen efterfulgt af et dybt link til vores app i App Store. På den måde fik de mange tusinde personer, der havde meldt sig som deltagende til de forskellige events, en notifikation om, at noget var slået op på en væg, som de havde forbindelse til. Dermed nåede den sociale app-reklame ud til mange, og stort set alle opslag blev desuden liket og kommenteret internt af brugerne.

Differentiering af app som produkt
I den spæde start lykkedes det os at ligge over vores konkurrent ’Distortion 2012’ på listen over mest populære gratis apps i App Store. Men hurtigt blev det klart, at vi fik baghjul af dem. Faktisk nåede vi aldrig at føre over dem, efter vi i starten lå over dem i de to første døgn i App Store.

Det vigtige ved at ligge øverst i App Store er specielt, at hvis man i søgefunktionen tastede ”Distortion”, som er det mest logiske søgeord, ind, ville den mest downloadede app ligge øverst. Vi lå hele tiden i top 2, men det er en ringe trøst, da der kun forelå to Distortion-apps til iPhone.

Indledningsvis gjorde vi os overvejelser om, hvordan vi skulle blive mest downloadet og populær. Ud over den ovenstående pressestrategi var det også vigtigt for os at skabe et produkt med en skarp profil og let genkendelighed, når det gjaldt logo, farver og design i al almindelighed.

I første omgang havde vi indgået samarbejde med selve Distortion-ledelsen om, at vi skulle stå for festivalens officielle app, som havde været udskældt året forinden. De kunne lide vores idéer, men sprang senere fra. Tilmed forbød de os at bruge Distortions officelle sort/hvide logo. Det ærgrede os meget, da logoet har en kæmpe brandværdi.

Endnu mere ærgrede det os, da ”Distortion 2012”-app’en viste sig at have brugt logoet som cover til deres app. Det havde de gjort uden at tilladelse fra Distortions ledelse. Hvis man ikke spørger, får man heller ikke et nej. Dermed havde de allerede, inden vi var gået i gang, et kæmpe forspring.

Dog er der er ingen, der med sikkerhed kan vide, om det rent faktisk var logoet, der gjorde, at de blev mest downloadet. Dog står det klart, at den eneste funktion, deres app har, som vores ikke har, er Twitter-integration. Først og fremmest havde deres to listevisninger af henholdsvis artister og begivenheder en Twitter-knap ud for hvert element, så man nemt kan tweete om artisten eller begivheden. Derudover er der et menupunkt, som henter et Twitter-feed fra hashtagget #cphdistortion. (Find app’en her).

Vores app har også listevisning med arrangementerne, men ikke med de enkelte artister, da vi har vægtet festen og ikke artisten højest. Dog differentierer vores app sig med muligheden for kortvisning, video-upload og overblikket til at finde det nærmeste toilet.

I forhold til vores eget logo rettede vi os efter Distortion og udvikle vores eget logo. Den opgave lagde vi over til vores app-udvikler Your Local Studio, der har langt mere erfaring med det, end vi har. De eksperimenterede i flere dage med især farvevalg, hvor de blandt andet afprøvede, hvilke nuancer man bliver træt af at se på og så videre. Slutresultatet blev et pink design med eget logo, som ligger langt fra det officielle Distortion-logo.

Man kan i den forbindelse diskutere førstehåndsindtrykkets rolle. På den ene side adskiller vores app sig designmæssigt så væsentligt fra Distortions traditionelle look, at den er opsigtsvækkende og dermed bliver husket. På den anden side kan netop denne kraftige adskillelse anspore potentielle brugere til at tro, at den ikke har noget med Distortion at gøre.

I den forbindelse kan navnet på app’en også have haft en effekt. Ud over at bruge Distortions officielle logo, og dermed opnå stor genkendelighed, hedder den konkurrerende app “Distortion 2012”. Det giver den et præg af aktualitet, hvilket måske har forsikret brugeren yderligere om, at det er den app, han har ledt efter, da han søgte på en Distortion-app i App Store. På den anden side, har vores app en længere levetid ved netop ikke at have et årstal i titlen. Læs yderligere overvejelser om dette i forretningsmodellen.

Det skal i øvrigt nævnes, at ”Distortion 2012” også var udviklet til Android, og man kan måske tillægge det brandværdi, og det virker mere professionelt, at deres app var udviklet til begge platforme. I øvrigt var der en tredje Distortion-app, der kun var udviklet til Android.

Udgangspunktet for vores projekt var, at vi ville udvikle app’en til både iOS 5 (iPhone), Android og Windows 7 for at nå ud til alle smartphone-brugere. Med mere tid og med penge havde det også kunnet lade sig gøre, men Your Local Studio havde ikke tid til at udvikle den til mere end én. Vi valgte iPhone, da det er den mest udbredte smartphone i Danmark.

Konkurrenter på Facebook og nettet
Den helt store konkurrent for UrbanKBH.dk er Politikens tilsvarende medie iByen.dk. Det nævner UrbanKBH selv i deres egen brandstrategi (Se bilag). På forhånd havde vi studeret iByen.dks måde at dække Distortion på og noterede os, at de ikke lavede så meget guide-stof. Sitet dækkede festivalen mere omnibus med traditionelle anmeldelser og nyheder.

Derfor lagde vi vores energi ind på at lave guide-stof. Det er i tråd med UrbanKBHs brandstrategi, og det var det, vi ønskede med vores projekt. Kun i ét enkelt tilfælde forlod vi guidestien og skrev historien ”Distortion-dreng efterlyser pige”, fordi det var en Facebook-generet historie, vi havde svært ved at komme uden om med vores online-hjerter.

På Facebook var vores klare konkurrent Distortions egen side. Siden har i omegnen af 55.000 likes, hvilket kræver tid, energi og rette brand for at opnå. Siden fungerer som forum for brugerne og kanal for festivalens ledelse til at komme med meddelelser og nyheder direkte til deres brugere.

På UrbanKBHs Facebook forsøgte vi derfor at lægge os ind på et spor, der var brugerinvolverende på lidt andre parametre. Foruden fotokonkurrencen, som UrbanKBHs redaktion havde planlagt i forvejen, opfordrede vi folk til at uploade videoer med app’en, lagde afstemninger ud, og gav guidestof i store og små bidder med link til vores historier. Altså adskilte vi os fra Distortion selv ved at være journalistiske.

Advertisements