Samarbejdspartnere

Your Local Studio

Vores samarbejdspartner i udviklingen af app’en er firmaet Your Local Studio, som vi kom i kontakt med gennem vores eget netværk. Your Local Studio udviklede app’en uden omkostninger for os.

Den store udfordring i samarbejdet var tidspres. App’en skulle til godkendelse hos Apple senest tre uger inden Distortion, da godkendelsesprocessen ifølge Apple ville tage en til tre uger. Derfor var vi også nødt til at træffe nogle afgørende til- og fravalg i app’en ud fra tidsbegrænsninger. Det lykkedes dog at få app’en godkendt, så den var klar mere end en uge inden Distortion startede.

Læs mere om begrænsninger i forbindelse med samarbejdet med Your Local Studio i konkurrentanalysen.

Under selve Distortion var Your Local Studio tilgængelig som support, men ellers stod vi selv for at kode app’en med events og toiletter.

UrbanKBH

Oprindeligt havde vi planer om at publicere vores guidestof på vores site DistortionGuide.dk. Men det droppede vi, da vi erfarede, at Urban skulle relanceres under navnet UrbanKBH den 31. maj – altså på Distortions dag 2 – og fik et samarbejde om vores stof op at stå med mediet. Vores målsætninger overlappede hinanden ret meget, og vi så et større potentiale for læsere.

Vi tog kontakt, og UrbanKBH var fra start interesserede i at indgå et samarbejde. Aftalen blev, at vi skulle levere stof om Distortion til en trykt udgave af UrbanKBH, der skulle udkomme i 65.000 eksemplarer overalt i København den 31. maj.

Derudover skulle vi under Distortion levere guidestof og vejledende artikler om for eksempel vejret og festerne til http://www.urbankbh.dk. Til gengæld for vores indsats, kunne vi bruge både den trykte avis og deres site til at promovere vores app “Distortion Festival”. Vi fik for eksempel en artikel med tilhørende QR-kode ind på det store Distortion-opslag, vi selv var med til at lave (Se side 8 – 9 her). Afgørende var det også, at vi blev administratorer på UrbanKBHs Facebook-side og fik frie tøjler til at inkorporere denne i vores økosystem op til og under Distortion.

Vi fik desuden arbejdsplads på Berlingske Media i Pilestræde under Distortion. Det viste sig at være en stor gevinst. Især i forhold til at få Berlingskes øvrige medier til at promovere app’en gennem journalistiske artikler.

Samarbejdet var dog også med udfordringer. Inden Distortion gik i gang havde vi forproduceret en række guide-artikler, der skulle lægges på UrbanKBH.dk så snart den gik i luften. Allerede da vi ankom blev det klart, at tekniske problemer med Berlingske Medias IT-afdeling i Indien truede med at udsætte lanceringen af sitet til den 13. juni. For ikke at brænde inde med vores forproducerede stof forberedte vi os på, at alt vores stof skulle ud på det etablerede københavnersite AOK.dk, som også er en del af Berlingske Media. Fordelen ved dette var i øvrigt, at vi allerede kunne lægge artikler ud onsdag d. 30. maj, hvor Distortion går i gang.

Urbankbh.dk endte dog med at blive lanceret nogenlunde til tiden (torsdag den 31. maj om aftenen), så vores afstikker til AOK.dk begrænsede sig til onsdag den 30. maj. Fra torsdag aften kørte vi som planlagt: Guides og artikler på UrbanKBH.dk, samspil med Facebook-siden UrbanKBH og konstant promovering af vores app gennem begge kanaler.

Alt i alt var der tale om et konstruktivt samarbejde, som begge parter ved Distortions afslutning gav udtryk for tilfredshed med. Det har krævet en del ressourcer fra vores side både at få det helt nye samarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Berlingske Media op og køre og også at vedligeholde det løbende, men set i bakspejlet har det været en stor gevinst for vores projekt at have så stor en spiller i ryggen.

I samarbejdet med UrbanKBH har der været få kompromiser i forhold til den redaktionelle linje. I vores oprindelige historieliste havde vi historier, der var noget mere tabloide med scoretricks fra store kunstnere som britiske Mike Skinner og danske Kidd. De blev luget ud, mens vi i blot tre ud af vores 15 historier på UrbanKBH.dk og AOK.dk gik på kompromis med vores guidende redaktionelle linje.

Distortion

Vi forsøgte at få et samarbejde i stand med Distortion selv. Ved et indledende møde gav de udtryk for, at vores app kunne blive deres officielle app, hvis de kunne godkende resultatet af Your Local Studios arbejde. De trak dog senere tilbuddet tilbage uden videre forklaring, og vi afbrød samarbejdet.

Advertisements